Kłopotliwe klimatyzatory

hałasW letnie upały w biurach czy nawet mieszkaniach trudno obyć się bez klimatyzacji. Mogą jednak powodować hałas i stanowić utrapienie dla sąsiadów. Konflikty takie pojawiają się najczęściej gdy w budynku znajdują się obok siebie lokale mieszkalne i użytkowe.

Osoba, której przeszkadza klimatyzator może zgłosić się:
– do sądu,
– do urzędu gminy (lub miasta),
– do insp. ochr. środowiska,
– do insp. nadzoru budowlanego.

Wystąpienie z pozwem do sądu przeciwko sąsiadowi o zaprzestanie immisji poprzez hałas z klimatyzatora, ewentualnie także o zadośćuczynienie z powodu naruszenia dóbr osobistych wywołanym tym hałasem może skutkować długim i kosztownym postępowaniem.

Znacznie prostszym rozwiązaniem może być zwrócenie się do gminy (lub do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska gdy hałasującym jest firma) celem zmierzenia czy hałas nie przekracza dopuszczalnego hałasu w środowisku (55 decybeli w ciągu dnia i 45 decybeli w ciągu nocy).

Prawo budowlane w zasadzie nie ingieruje w wieszanie klimatyzatorów. Mozna jednak zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jeśli urządzenie jest nieprawidłowo zamocowane (grozi oderwaniem lub w sposób uniemożliwiający jego kontrolę i konserwację) lub zbyt wysunięte (o więcej niż pół metra od ściany budynku). W przypadku gdy budynek stanowi zabytek, można także sprawdzić, czy klimatyzator zamocowano za zgodą konserwatora zabytków.

Jedna myśl nt. „Kłopotliwe klimatyzatory

Dodaj komentarz

Przeczytaj regulamin komentowania treści bloga.