Używane mieszkanie dla młodych

mieszkanie dla młodychDnia 1 września 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, zgodnie z którą z programu Mieszkanie Dla Młodych będzie można skorzystać także przy zakupie na kredyt mieszkań z rynku wtórnego.

Dotychczas dofinansowanie dotyczyło nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie dotyczy także zakupu na kredyt właności każdego mieszkania, w tym również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie.

Zmiany w ustawie obejmują także m.in.:

– wzmocnienie prorodzinnego oddziaływania programu MdM poprzez zwiększenie wysokości finansowego wsparcia dla gospodarstw domowych z większą liczbą dzieci, przykładowo mnożnik służący do wyliczenia dofinansowania zwiększył się z obecnych 15% do 20% w przypadku rodzin z dwójką dzieci i do 30% dla wychowujących troje lub więcej dzieci, w odniesieniu do małżeństw i osób samotnych, wychowujących minimum trójkę dzieci, spełniających wymienione w ustawie kryteria, zniesiony zostanie rygor zakupu pierwszego mieszkania i limit wieku,
– zwiększenie możliwości udziału w programie osób nieposiadających zdolności kredytowej poprzez likwidację warunku ograniczającego krąg osób, które mogą przystąpić do kredytu wraz z beneficjentem wsparcia w przypadku nieposiadania przez niego zdolności kredytowej, co oznacza, że możliwe będzie wspólne skorzystanie z kredytu przez osoby niespokrewnione i nie pozostające w związkach małżeńskim, a zatem obecnie zdolność kredytową beneficjenta może wspomóc dowolna osoba.
– wprowadzenie w ustawie zmiany jednoznacznie wskazującej, że dofinansowaniem wkładu własnego mogą być objęte również mieszkania nowo utworzone w wyniku przebudowy, a nie tylko w wyniku budowy obiektu budowlanego,
– wprowadzenie sankcji zwrot całości lub części dofinansowania za dokonanie w okresie 5 lat od dnia nabycia mieszkania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, doprecyzowano sankcje za zbycie, wynajęcie lub użyczenie nabytego mieszkania w ramach programu MdM, a sankcje za zmianę przeznaczenia takiego mieszkania lub uzyskania innego miekszkania pozostały bez zmian.

Jedna myśl nt. „Używane mieszkanie dla młodych

Odpowiedz na „AsiaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.