O blogu

Blog poświęcony jest tematyce prawa związanego zwłaszcza z lokalami mieszkalnymi, ale także domami jednorodzinnymi i innymi nieruchomościami. Skierowany jest zarówno do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, zarządców, jak i każdego właściciela czy najemcy mieszkania lub domu. Prawem mieszkaniowym zajmuję się zawodowo jako adwokat w kancelarii. Jest to także przedmiot moich osobistych zainteresowań. W ostatnim czasie powstało dużo ciekawych blogów prawniczych, natomiast nie znalazłem żadnego o podobnej tematyce i zakresie (blogi, które znalazłem, dotyczą jedynie ogólnie nieruchomości albo tylko spółdzielni czy wspólnot z osobna).  Stąd powstał pomysł na stworzenie bloga.

Tematyka uregulowana jest w wielu ustawach, posługujących się często dość skomplikowaną terminologią odbiegającą od przyjętych i potocznych pojęć. Moim celem było stworzenie źródła prostej i rzetelnej wiedzy i dyskusji na temat tych zagadnień. Nie jest jednak moim zamiarem przybliżanie Wam prawa mieszkaniowego przez powielanie dotychczas dostępnych informacji i przepisów prawnych, ale przede wszystkim formułowanie indywidualnych opinii i komentowanie, jak prawo funkcjonuje w obrocie i jak interpretuje je orzecznictwo sądowe, w tym także zagadnień wzbudzających największe kontrowersje. Z tych względów proszę nie traktować ich jako bezwzględnie wiążących, gdyż niekiedy przepisy mogą być interpretowane w różny sposób, Bardzo wdzięczny jestem za wszelkie komentarze i głos w dyskusji.

 

Chciałbym jeszcze uczulić Państwa uwagę, że forma bloga polegającą na publikowaniu krótkich wpisów, pozwala udzielić tylko subiektywnej oceny na dany temat lub jedynie najważniejszych wskazówek w najbardziej typowych sytuacjach. W istotnych sprawach warto zwrócić się o pomoc adwokata lub radcy prawnego, który będzie mógł udzielić wyczerpującej porady prawnej.

Z powyższych przyczyn treść bloga nie stanowi w żadnym wypadku wyczerpującej porady lub opinii prawnej i dlatego też autor bloga nie odpowiada za jego treści w zakresie, w jakim osoby trzecie mogły doznać szkody, podejmując czynności na podstawie tych wpisów i komentarzy. Z tych samych względów poglądy wyrażone na blogu nie stanowią oficjalnego stanowiska autora bloga ani oficjalnej wykładni prawa, mogą również ulec zmianie w przypadku zmiany prawa lub jego wykładni przez sądy, organy administracji, innych prawników lub praktykę obrotu.

 

Blog prowadzony jest w formie nieregularnych wpisów, zatem nie stanowi czasopisma ani dziennika w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

Treści i materiały użyte na blogu stanowią wyłączną własność autora (Kancelarii Adwokackiej adw. Jan Jakub Jańczak w Warszawie). Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie, w szczególności w celach komercyjnych, wymaga zgody autora.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej lub nawiązania stałej współpracy proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

tel. 608-725-016
e-mail adw.janczak@gmail.com
j.janczak@rotko.com.pl

 

Jan Jakub Jańczak,

Adwokat.

Wpis opublikowano przez adw. Jan Jakub Jańczak dnia i aktualizowany ostatnio