O blogu

Blog poświęcony jest tematyce prawa związanego zwłaszcza z lokalami mieszkalnymi, ale także domami jednorodzinnymi i innymi nieruchomościami. Skierowany jest zarówno do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, zarządców, jak i każdego właściciela czy najemcy mieszkania lub domu. Prawem mieszkaniowym zajmuję się zawodowo jako adwokat w kancelarii. Jest to także przedmiot moich osobistych zainteresowań. W ostatnim czasie powstało dużo ciekawych blogów prawniczych, natomiast nie znalazłem żadnego o podobnej tematyce i zakresie (blogi, które znalazłem, dotyczą jedynie ogólnie nieruchomości albo tylko spółdzielni czy wspólnot z osobna).  Stąd powstał pomysł na stworzenie bloga.

Tematyka uregulowana jest w wielu ustawach, posługujących się często dość skomplikowaną terminologią odbiegającą od przyjętych i potocznych pojęć. Moim celem było stworzenie źródła prostej i rzetelnej wiedzy i dyskusji na temat tych zagadnień. Nie jest jednak moim zamiarem przybliżanie Wam prawa mieszkaniowego przez powielanie dotychczas dostępnych informacji i przepisów prawnych, ale przede wszystkim formułowanie indywidualnych opinii i komentowanie, jak prawo funkcjonuje w obrocie i jak interpretuje je orzecznictwo sądowe, w tym także zagadnień wzbudzających największe kontrowersje. Z tych względów proszę nie traktować ich jako bezwzględnie wiążących, gdyż niekiedy przepisy mogą być interpretowane w różny sposób, Bardzo wdzięczny jestem za wszelkie komentarze i głos w dyskusji. Autor bloga zastrzega sobie prawo do edycji komentarzy, w szczególności skracania i usuwania linków, a także usuwania danych osobowych, w tym teleadresowych i innych danych, których umieszczenie na blogu wymagałoby dokonania czynności wymienionych w ustawie o ochronie danych osobowych. Pełna treść regulaminu komentowania znajduje się tu.

Na blogu umieszczam przede wszystkim własne stanowiska oraz poglądy wyrażone w zanonimizowanych orzeczeniach sądów dostępnych na portalach orzeczeń lub uzyskanych na podstawie informacji publicznej. Na blogu nie publikuję żadnych orzeczeń ani informacji w sprawach, którymi zajmuję się zawodowo w ramach prowadzenia Kancelarii Adwokackiej.

Chciałbym jeszcze uczulić Państwa uwagę, że forma bloga polegającą na publikowaniu krótkich wpisów, pozwala udzielić tylko subiektywnej oceny na dany temat lub jedynie najważniejszych wskazówek w najbardziej typowych sytuacjach. W istotnych sprawach warto zwrócić się o pomoc adwokata lub radcy prawnego, który będzie mógł udzielić wyczerpującej porady prawnej.

Z powyższych przyczyn treść bloga nie stanowi w żadnym wypadku wyczerpującej porady lub opinii prawnej i dlatego też autor bloga nie odpowiada za jego treści w zakresie, w jakim osoby trzecie mogły doznać szkody, podejmując czynności na podstawie tych wpisów i komentarzy. Z tych samych względów poglądy wyrażone na blogu nie stanowią oficjalnego stanowiska autora bloga ani oficjalnej wykładni prawa, mogą również ulec zmianie w przypadku zmiany prawa lub jego wykładni przez sądy, organy administracji, innych prawników lub praktykę obrotu.

Blog prowadzony jest w formie nieregularnych wpisów, zatem nie stanowi czasopisma ani dziennika w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

Treści i materiały użyte na blogu stanowią wyłączną własność autora (Kancelarii Adwokackiej adw. Jan Jakub Jańczak w Warszawie) z wyłączeniem materiałów udostępnianych na podstawie wolnych licencji. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie, w szczególności w celach komercyjnych, wymaga zgody autora.

W celu uzyskania pomocy prawnej lub nawiązania stałej współpracy proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Tel.: 665 486 634
E-mail: janczak@adwokatjanczak.pl
www.adwokatjanczak.pl

Autorem bloga jest Jan Jakub Jańczak, adwokat mający swoją siedzibę w Warszawie 02-776, ul. Nowoursynowska 145 D lok. 84. Wejście od ul. Rosoła (koło Stomatologii Wit Dental, vis-à-vis Liceum Przymierza Rodzin). Brak wejścia od ul. Nowoursynowskiej!

Więcej informacji o autorze

6 opinii na temat “O blogu

 1. Witam serdecznie,
  Potrzebowałabym porady w kwestii ulgi mieszkaniowej. Natomiast nie jestem z Warszawy, dlatego chciałam zapytać czy istnieje możliwość konsultacji elektronicznie?
  Pozdrawiam

 2. > Szanowna Panie W

  > Problemem w ,którego rozwiązaniu może Pan nam pomóc dotyczy: nas mieszkańców spółdzielni ,w której 100 % lokali jest własnością prywatną,w swoich zasobach nie posiadamy również żadnych lokali użytkowych.

  > Nasza spółdzielnia,w której pełnie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej powstała na mocy porozumienia z ANR a założycielami są pracownicy byłych PGR.

  > Problem jest dla nas ogromnie ważny dotyczy również 2 sąsiednich spółdzielni mieszkaniowych w miejscowości Tolko I Łabędnik.

  > Oprócz w/w takich spółdzielni w skali i kraju jest wiele .Jej członkowie ,mieszkańcy są zaniepokojeni faktem,że przed nadchodzącą zimą nowe przepisy prawa mogą zaburzyć funkcjonowanie podmiotów dostarczających ciepło do naszych domów.

Komentarze są wyłączone.