Jeden właściciel jeden głos (tryb podejmowania decyzji we wspólnocie mieszkaniowej)

1 właściciel 1 głos

Bardzo często zdarza się, że we wspólnocie mieszkaniowej większość udziałów we wspólnej nieruchomości skupia jeden podmiot, np. gmina, miasto, Skarb Państwa lub prywatny kamienicznik. Wynikać to może najczyściej z tego względu, że tylko nieliczni mieszkańcy wykupili lokale na własność, a reszta pozostaje własnością dotychczasowego właściciela.