Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i ciepła

wodomierz

Regulamin rozliczania kosztów zużycia mediów w pytaniach i odpowiedziach. Czy wspólnota mieszkaniowa powinna posiadać regulamin rozliczania kosztów zużycia mediów? Tak. W odróżnieniu od zasad dostarczania mediów przez ich dostawców do budynków wspólnot lub dostarczania prądu i gazu bezpośrednio do odbiorców indywidualnych zasady rozliczania między wspólnotą a właścicielem lokalu nie zostały uregulowane.