Dostęp do dokumentów spółdzielni

umowa

Dostęp do dokumentów spółdzielni, często bywa przedmiotem sporów między władzami a członkami spółdzielni. Mimo, że od kilku lat obowiązują przepisy, które regulują, jakie dokumenty może otrzymać członek spółdzielni nie są one w pełni precyzyjne. Przyjrzyjmy się, czego może żądać członek spółdzielni. Zgodnie z art. 8[1] ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania: