O blogu / kontakt

Blog poświęcony jest tematyce prawa związanego zwłaszcza z lokalami mieszkalnymi, ale także domami jednorodzinnymi i innymi nieruchomościami. Skierowany jest zarówno do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, zarządców, jak i każdego właściciela czy najemcy mieszkania lub domu. Prawem mieszkaniowym zajmuję się zawodowo jako adwokat w kancelarii. Jest to także przedmiot moich osobistych zainteresowań. W ostatnim czasie powstało dużo ciekawych blogów prawniczych, natomiast nie znalazłem żadnego o podobnej tematyce i zakresie (blogi, które znalazłem, dotyczą jedynie ogólnie nieruchomości albo tylko spółdzielni czy wspólnot z osobna).  Stąd powstał pomysł na stworzenie bloga.

Tematyka uregulowana jest w wielu ustawach, posługujących się często dość skomplikowaną terminologią odbiegającą od przyjętych i potocznych pojęć. Moim celem było stworzenie źródła prostej i rzetelnej wiedzy i dyskusji na temat tych zagadnień. Nie jest jednak moim zamiarem przybliżanie Wam prawa mieszkaniowego przez powielanie dotychczas dostępnych informacji i przepisów prawnych, ale przede wszystkim formułowanie indywidualnych opinii i komentowanie, jak prawo funkcjonuje w obrocie i jak interpretuje je orzecznictwo sądowe, w tym także zagadnień wzbudzających największe kontrowersje. Z tych względów proszę nie traktować ich jako bezwzględnie wiążących, gdyż niekiedy przepisy mogą być interpretowane w różny sposób, Bardzo wdzięczny jestem za wszelkie komentarze i głos w dyskusji. Autor bloga zastrzega sobie prawo do edycji komentarzy, w szczególności skracania i usuwania linków, a także usuwania danych osobowych, w tym teleadresowych i innych danych, których umieszczenie na blogu wymagałoby dokonania czynności wymienionych w ustawie o ochronie danych osobowych. Pełna treść regulaminu komentowania znajduje się tu. 

Na blogu umieszczam przede wszystkim własne stanowiska oraz poglądy wyrażone w zanonimizowanych orzeczeniach sądów dostępnych na portalach orzeczeń lub uzyskanych na podstawie informacji publicznej. Na blogu nie publikuję żadnych orzeczeń ani informacji w sprawach, którymi zajmuję się zawodowo w ramach prowadzenia Kancelarii Adwokackiej.

Chciałbym jeszcze uczulić Państwa uwagę, że forma bloga polegającą na publikowaniu krótkich wpisów, pozwala udzielić tylko subiektywnej oceny na dany temat lub jedynie najważniejszych wskazówek w najbardziej typowych sytuacjach. W istotnych sprawach warto zwrócić się o pomoc adwokata lub radcy prawnego, który będzie mógł udzielić wyczerpującej porady prawnej.

Z powyższych przyczyn treść bloga nie stanowi w żadnym wypadku wyczerpującej porady lub opinii prawnej i dlatego też autor bloga nie odpowiada za jego treści w zakresie, w jakim osoby trzecie mogły doznać szkody, podejmując czynności na podstawie tych wpisów i komentarzy. Z tych samych względów poglądy wyrażone na blogu nie stanowią oficjalnego stanowiska autora bloga ani oficjalnej wykładni prawa, mogą również ulec zmianie w przypadku zmiany prawa lub jego wykładni przez sądy, organy administracji, innych prawników lub praktykę obrotu.

Blog prowadzony jest w formie nieregularnych wpisów, zatem nie stanowi czasopisma ani dziennika w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

Treści i materiały użyte na blogu stanowią wyłączną własność autora (Kancelarii Adwokackiej adw. Jan Jakub Jańczak w Warszawie) z wyłączeniem materiałów udostępnianych na podstawie wolnych licencji. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie, w szczególności w celach komercyjnych, wymaga zgody autora.

W celu uzyskania pomocy prawnej lub nawiązania stałej współpracy proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

tel. 608-725-016

e-mail adw.janczak@gmail.com

W sprawach związanych bezpośrednio z blogiem proszę pisać na adres:
kontakt@prawomieszkaniowe.com

Jan Jakub Jańczak,

Adwokat.

Dodaj komentarz