Odwrócony VAT dla podwykonawców

pozwolenie na budowę

Od nowego roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Za wykonanie określonych w załączniku do ustawy usług w zakresie robót budowlanych zamiast podwykonawcy podatek VAT będą musieli rozliczyć nabywcy tych usług. Dotyczy to usług wykonanych lub zakończonych w nowym roku i kolejnych. Odwrócony VAT obejmie sytuacje, w którym usługobiorcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a u usługodawcy sprzedaż nie jest zwolniona z VAT.

Przedsiębiorcy skupiający się nad podwykonawstwie w procesie budowlanym mogą mieć problemy. Jeżeli będą świadczyć wyłącznie lub niemal wyłącznie usługi podpadające pod odwrócony VAT nie będę mieli od czego odliczyć VAT z faktur zakupowych. Następnie będą musieli czekać na zwrot VAT od urzędu skarbowego. Mechanizm ten będzie skutkował tak jak nieoprocentowana pożyczka dla Skarbu Państwa.

Podatnicy mogą mieć też problemy z interpretacją nowych przepisów. Wiele usług może znajdować się na krawędzi tych wskazanych w ustawie i tych nieobjętych odwróconym podatkiem VAT. W ustawie o podatku od towarów i usług nie zdefiniowano pojęcia podwykonawcy, co może jeszcze bardziej pogłębiać wątpliwości u księgowych i prawników. Niewykazanie VAT przez usługobiorcę jest właściwie neutralne podatkowo, ale może skutkować odsetkami i karami. W gorszej sytuacji znajdą się usługodawcy, którzy wystawią fakturę z adnotacją o odwróconym obciążeniu podczas gdy obowiązani byli naliczyć i zapłacić VAT na zasadach ogólnych.

Dodaj komentarz