Przebudowa lokalu o część wspólną

przebudowa mieszkania

Przebudowa lokalu mieszkalnego (samodzielnego w rozumieniu ustawy o własności lokali) przez przyłączenie do niego części wspólnych nieruchomości może prowadzić do powstania nowej nieruchomości lokalowej i zmiany dotychczasowych udziałów w nieruchomości wspólnej członków wspólnoty stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2015 roku
(sygn. III CZP 65/11 – www.sn.pl), jeżeli mieszkanie powiększyło się na skutek przebudowy sąsiadującego z nim strychu, sama zmiana księgi wieczystej nie wystarczy. Trzeba na nowo wyodrębnić własność lokalu.

Z art. 22 ust. 3 pkt 5 i 5a u.w.l. wynika, że prace budowlane podjęte na podstawie zezwolenia członków wspólnoty wyrażonego w uchwale, a polegające na przebudowaniu nieruchomości wspólnej mogą doprowadzić do powstania kolejnego samodzielnego lokalu. Po ich zakończeniu powstały fizycznie samodzielny lokal mieszkalny zachowa dotychczasowy status jako część budynku aż do momentu, póki nie dojdzie do wyodrębnienia jego własności.

Oznacza to, że przebudowa lokalu może być bardzo skomplikowana od strony formalnoprawnej. Nie wystarczy bowiem załatwienie formalności związane z prawem budowlanym, a także uzyskania zgody wspólnoty w formie aktu notarialnego na zmianę użytkowania części wspólnej i zmianę wysokości udziałów we wspólnocie. Trzeba przy tym podkreślić, że umowa właściciela samodzielnego lokalu mieszkalnego ze wspólnotą, prowadząca do uzyskania przez niego tytułu do objętej przebudową powierzchni nieruchomości wspólnej, musi mieć za przedmiot wyodrębniony już sam oddzielny lokal mieszkalny lub udział we własności nieruchomości wspólnej, a nie „część strychu”, pomieszczenie gospodarcze” lub „dwa pokoje”. Po zakończeniu robót budowlanych polegających na przebudowie części wspólnej nieruchomości oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego, gdy część wspólna nieruchomości w wyniku działań właściciela lokalu utraci ten charakter i zostanie technicznie oraz funkcjonalnie przyłączona do stanowiącego jego własność samodzielnego lokalu, musi dojść do notarialnego przeniesienia na właściciela wyodrębnionego lokalu udziału w nieruchomości wspólnej, odpowiadającego powierzchni wyłącznej z nieruchomości wspólnej w związku z wyrażeniem zgody na jej przebudowę. Musi też dojść do ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu powstałego w wyniku przebudowy na rzecz właściciela, który przyłączył do swojej nieruchomości lokalowej część wspólną, nieruchomości, w miejsce przysługującego mu dotychczas prawa odrębnej własności lokalu oraz do zmiany dotychczasowych udziałów członków wspólnoty mieszkaniowej w nieruchomości wspólnej, stosownie do art. 3 ust. 3 u.w.l.

Z uwagi na powyższe warto przed taką inwestycją skorzystać z rady prawnika.

3 opinie na temat “Przebudowa lokalu o część wspólną

  1. Co w sytuacji odłączenia jednego pokoju od mieszkania i przyłączenia go do drugiego mieszkania? Też trzeba zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego żeby to wpisać do KW?

  2. Dzień dobry, ale to potencjalnie oznacza, że każdy członek spółdzielni musi zaktualizować księgę wieczystą? Czyli to oznacza już ogromne koszty notarialne?

Dodaj komentarz