Kłopotliwe klimatyzatory

hałas

W letnie upały w biurach czy nawet mieszkaniach trudno obyć się bez klimatyzacji. Mogą jednak powodować hałas i stanowić utrapienie dla sąsiadów. Konflikty takie pojawiają się najczęściej gdy w budynku znajdują się obok siebie lokale mieszkalne i użytkowe.

Osoba, której przeszkadza klimatyzator może zgłosić się:
– do sądu,
– do urzędu gminy (lub miasta),
– do insp. ochr. środowiska,
– do insp. nadzoru budowlanego.

Pozew czy zgłoszenie do urzędu?

Wystąpienie z pozwem do sądu przeciwko sąsiadowi o zaprzestanie immisji poprzez hałas z klimatyzatora, ewentualnie także o zadośćuczynienie z powodu naruszenia dóbr osobistych wywołanym tym hałasem może skutkować długim i kosztownym postępowaniem.

Znacznie prostszym rozwiązaniem może być zwrócenie się do gminy (lub do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska gdy hałasującym jest firma) celem zmierzenia czy hałas nie przekracza dopuszczalnego hałasu w środowisku (55 decybeli w ciągu dnia i 45 decybeli w ciągu nocy).

Prawo budowlane w zasadzie nie ingeruje w wieszanie klimatyzatorów. Można jednak zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jeśli urządzenie jest nieprawidłowo zamocowane (grozi oderwaniem lub w sposób uniemożliwiający jego kontrolę i konserwację) lub zbyt wysunięte (o więcej niż pół metra od ściany budynku). W przypadku gdy budynek stanowi zabytek, można także sprawdzić, czy klimatyzator zamocowano za zgodą konserwatora zabytków.

Klimatyzator w budynku spółdzielni lub wspólnoty

Jeśli budynkiem zarządza zarząd spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, można także spróbować dowiedzieć, czy została udzielona stosowna zgoda. Jeśli klimatyzator jest powieszony na elewacji, taka zgoda jest niezbędna. W przypadku agregatów umieszczonych na balkonach i loggiach sprawa nie jest już tak oczywista. Właściciele są uprawnieni do wyłącznego korzystania z tych pomieszczeń. Jeśli klimatyzator nie wpływa istotnie na wygląd budynku, nie zmienia jego parametrów technicznych, nie wystaje poza obręb balkonu, zazwyczaj przyjmuje się, że taka zgoda nie jest konieczna.

Jedna opinia na temat “Kłopotliwe klimatyzatory

Dodaj komentarz