Zmiany w prawie budowlanym

pozwolenie na budowę

Od 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która wprowadza wiele ułatwień dla inwestorów, czyli deweloperów, spółdzielni, a także osób fizycznych budujących przede wszystkim dom jednorodzinny.

W szczególności zniesiono obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę wolno stojącego domu jednorodzinnego, którego oddziaływanie ogranicza się do obszaru inwestycji (czyli poza możliwością oddziaływania na obszar sąsiada, w szczególności poza tzw. linijką słońca). Od dzisiaj można będzie wybrać formę zgłoszenia. Jeśli inwestycja nie wypełnia przesłane zgłoszenia organ administracji architektonicznej zastosuje sprzeciw. Jeśli natomiast w ciągu 30 dni organ nie wyda sprzeciwu, inwestor będzie mógł odebrać ostemplowany projekt budowlany i (po dopełnieniu odpowiednich formalność związanych z powołaniem kierownika budowy, prowadzeniem dziennika budowy i zgłoszeniem robót w nadzorze budowlanych) będzie mógł rozpocząć roboty.

Nowe przepisy wymieniają szereg nowych obiektów, których budowa wymagać będzie jedynie zgłoszenia. Ponadto odnośnie części obiektów i robót nie będzie trzeba przedkładać projektu budowlanego. Poszerzono także katalog inwestycji, których realizacja nie wymaga ani zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

Jedna opinia na temat “Zmiany w prawie budowlanym

Dodaj komentarz