Komornicze wyjawienie majątku – zmiany w egzekucji od 8 września

egzekucja

Dnia 8 września 2016 roku weszły w życie korzystne dla wierzycieli zmiany w przepisach dotyczących egzekucji. Są to zmiany korzystne także dla wspólnot mieszkaniowych borykającymi się z problemem wyegzekwowania od właścicieli lokali zasądzonych opłat. Poniższy artykuł przedstawia wprowadzone zmiany właśnie z perspektywy wspólnot mieszkaniowych będących wierzycielami. Pojawi się możliwość przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wymuszeniu na dłużniku podania składników swojego majątku bez konieczności wszczynania dodatkowego i często długotrwałego postępowania sądowego. Jest to tzw. komornicze wyjawienie majątku. Jest to ułatwienie dla wspólnot mieszkaniowych w przypadkach, gdy egzekucja z własnego lokalu należącego do dłużnika jest z jakichś względów niemożliwa i niewskazana.

Najczęstszym sposobem wyegzekwowania na rzecz wspólnoty mieszkaniowej opłat za korzystanie z lokalu przez właściciela lokalu jest egzekucja z tego właśnie lokalu, ewentualnie z rzeczy znajdujących się w tym lokalu. Jest to majątek ze swej natury znany wspólnocie mieszkaniowej, którego dłużnik, będący właścicielem lokalu, nie ma jak ukryć. Czasem jednak ze względu na zbyt małe zadłużenie egzekucja z nieruchomości może okazać się dla wspólnoty zbyt kosztownym przedsięwzięciem, traktowanym jako ostateczność. Są też sytuacje, w których lokal jest zabezpieczony hipoteką (wspólnota musi się ustawić w kolejce za bankiem i często nic nie odzyskuje), sytuacje, w których lokal nie może się sprzedać na licytacji lub też dłużnik sprzedał lokal i ukrył pieniądze, które uzyskał ze sprzedaży. Właśnie wtedy wspólnota mieszkaniowa może stanąć przed problemem poszukiwania majątku dłużnika.

Zgodnie z art. 801 k.p.c. w nowym brzmieniu, jeżeli wierzyciel nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji. Jest to zatem obowiązek komornika w każdej sprawie, w której egzekucja po prostu nie idzie do przodu. Będąc wierzycielem warto jednak wnosić do komornika o zastosowanie takiej procedury.

Wykaz majątku będzie składany przez dłużnika pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeśli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się u komornika, odmówi odpowiedzi na pytania lub nie złoży wykazu lub przyrzeczenia, wówczas komornik będzie mógł ukarać go grzywną lub wystąpić do sądu o przymusowe doprowadzenie dłużnika, a nawet o zastosowanie krótkiego aresztu.

Komornicze wyjawienie majątku będzie co najważniejsze bezpłatne, poza ewentualnie naliczonymi prze komornika zaliczkami na poczet wysyłki korespondencji itp.

Inne zmiany

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadza też inne zmiany. Zajmowanie rachunków bankowych będzie odbywało się elektronicznie. Dzięki temu będzie szybsze i tańsze. Zmieni się procedura wnoszenia skarg na czynności komornika. Ułatwione zostaną zasady rozstrzygania tzw. zbiegów. Są to sytuacje, gdy po ten sam majątek upomina się kilku komorników. Na niekorzyść wierzycieli skróci się do 6 miesięcy okres bezczynności wierzyciela pozwalający komornikowi umorzyć postępowanie. Zmieni się także kwota wolna od zajęcia na rachunkach bankowych. Z 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia spadnie do 3/4 minimalnego wynagrodzenia, czyli z 12857,19 zł do 1387,50 zł. Jednak nowa kwota nie będzie do wyczerpania, tylko będzie się odnawiać co miesiąc. Większość udogodnień dla wierzycieli poza zbiegami i kwotą wolną będzie dostępna tylko w sprawach wniesionych do komornika od 8 września 2016 roku.

Adwokat pomoże

W sprawach egzekucyjnych warto od samego początku korzystać z usług profesjonalnego prawnika jakim jest adwokat lub radca prawny. Pomoże skierować do komornika odpowiednie pisma i będzie nadzorował przebieg postępowania komorniczego oraz stan sprawy. Profesjonalny pełnomocnik pozwoli wykorzystać do maksimum dotychczasowe i nowe instytucje prawne. Jest to ważne w szczególności w sytuacjach, gdy dłużnik okaże się nieuczciwy i nie wyjawi nam swojego majątku.

Jedna opinia na temat “Komornicze wyjawienie majątku – zmiany w egzekucji od 8 września

  1. Z usług prawnika warto skorzystać nie tyle w postępowaniu egzekucyjnym co (już) na etapie sądowego dochodzenia zapłaty, bo można sobie przegrać bezsporną sprawę – wierzytelność… W postępowaniu egzekucyjnym komornik niemalże za rączkę wierzyciela prowadzi. Inna sprawa, że skuteczność komorników jest bardzo mizerna w Polsce.

Dodaj komentarz