Wspólnota może korzystać ze stałej obsługi prawnej

umowa

Wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę w sprawie zakupu stałej usługi doradztwa prawnego. Tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2013 roku.

Jedna z członków wspólnoty, skonfliktowana z jej zarządem, wystąpiła do sądu o uchylenie uchwały dotyczącej stałej obsługi prawnej, argumentując, że podjęta uchwała narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością i interesy właścicieli lokali bowiem zakres spraw dotyczących Wspólnoty wymagających konsultacji prawnej jest znikomy.

Sądy obu instancji uznały, że uchwała jest prawidłowa. Jak zauważył Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zarządzanie nieruchomością w skład której wchodzą trzy budynki wielomieszkaniowe wymaga posiadania pewnej wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw. W sytuacji, gdy wybrani przez wspólnotę członkowie zarządu nie posiadają wiedzy prawniczej koniecznej do rozwiązania problemów, które występują na bieżąco we Wspólnocie, konieczne było z punku widzenia racjonalnego działania podjęcie uchwały o zakupie usługi doradztwa prawnego.

Więcej: orzeczenia.ms.gov.pl – wyrok SA w Rzeszowie, I ACa 426/12

Dodaj komentarz