Administrator może pozywać o zaległe opłaty bez zgody wspólnoty

sąd rejonowy

Jeśli właściciel lokalu zalega z opłatami za mieszkanie, administrator (zarządca wspólnoty mieszkaniowej) może sam wystąpić z powództwem. Nie musi przedstawiać uchwały wspólnoty  zezwalającej na skierowanie pozwu.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 października 2013 roku, III CZP 42/13 uznał bowiem, że wystąpienie przez wspólnotę mieszkaniową z pozwem przeciwko członkowi tej wspólnoty o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu obciążających takiego członka kosztów na rzecz wspólnoty, stanowi czynność zwykłego zarządu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Dotychczas nie było jasne, czy takie działania służą ochronie bieżących interesów wspólnoty (stanowią tzw. czynność zachowawczą), czy też wykraczają poza bieżącą obsługę wspólnoty. Podjęta uchwała znacznie uprości windykacje należności.

Więcej: uchwała SN – III CZP 42/13 (www.sn.pl)

Dodaj komentarz