Szyldy informacyjne i reklamowe na budynku wspólnoty

koszty lokalu użytkowego

Wspólnota mieszkaniowa może pobierać opłaty za lokowanie na swoim budynku reklam w formie nawieszeń, banerów, kasetonów, tablic lub w dowolnej innej formie, w tym także od właścicieli lokali użytkowych położonych w budynku wspólnoty. Pobieranie opłat może nastąpić np. na podstawie podjętej przez wspólnotę uchwały w sprawie zasad wynajmu części wspólnych nieruchomości na potrzeby związane z lokowaniem tam reklam.

Pobieranie opłat nie może jednak naruszać praw właścicieli lokali użytkowych do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o własności lokali w zakresie nieutrudniającym korzystania przez innych współwłaścicieli (art 13 ust. 1 tej ustawy). Jak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2013 roku, VI A Ca 972/12, jeżeli szyld umieszczony zostaje w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu użytkowego i zawiera nazwę (i ewentualnie profil) prowadzonej w tym pomieszczeniu działalności to nie dochodzi wówczas do ograniczenia praw pozostałych współwłaścicieli, gdyż użytkownik takiego lokalu czyni wtedy z fragmentu zewnętrznej ściany budynku użytek odpowiadający charakterowi lokalu.

Podobnie Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 15 marca 2013 roku, I ACa 912/12 uznał, że wspólnota mieszkaniowa może pozyskiwać pożytki z części wspólnej nieruchomości (z tytułu wynajmu powierzchni elewacji pod reklamę) – od swoich członków.

Dodaj komentarz