Bezpłatne umieszczanie reklam na elewacji budynku może naruszać zasady prawidłowego zarządu nieruchomością przez wspólnotę

koszty lokalu użytkowego

Parę miesięcy temu pisałem, że wspólnota mieszkaniowa może pobierać opłaty za lokowanie na swoim budynku reklam. Jak się okazuje, pobieranie opłat za reklamy służy interesom wspólnoty, a lekkomyślne zrzeczenie się tych pożytków może być uznane za niezgodne z zasadami prawidłowego gospodarowania nieruchomością. Zgoda na umieszczenie reklam może być niekiedy niedopuszczalna z innych przyczyn np. w przypadku gdy elewacja budynku ma walor zabytku.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy o własności lokali zajęcie części budynku pod reklamę stanowi zmianę przeznaczenia nieruchomości wspólnej. Jako czynność przekraczająca zwykły zarząd wymaga zatem za każdym razem zgody wyrażonej w uchwale wspólnoty. Zgody na umieszczanie reklam nie może wydawać zarząd wspólnoty. Jak wskazał Sąd Okręgowy w Szczecinie, sygn. I Ca 697/13, o którym pisała Rzeczpospolita (w wydaniu z 20.05.2014 r.), takich kompetencji nie może przekazywać zarządowi uchwała wspólnoty. Z drugiej strony wydaje się, że dopuszczalne jest podjęcie przez całą wspólnotę uchwały, która dokładnie określa, które części budynku mogą być zajęte na reklamę oraz określająca opłaty za umieszczenie reklamy, bądź powierzająca te kwestie zarządowi.

Należy też odróżnić reklamę, czyli treść informacyjno-promocyjną podmiotu trzeciego od szyldu właściciela jednego z lokalu, który umieszczając szyld, korzysta z części wspólnej nieruchomości. Korzystanie w ten sposób z części wspólnej jest dozwolone, a zasady takiego korzystania są doprecyzowane uchwałą właścicieli lokali.

Dodaj komentarz