Samowole budowlane – zalety uproszczonego postępowania legalizacyjnego

opłata legalizacyjna

Zanim przejdziemy do uproszczonego postępowania legalizacyjnego, wyjaśnimy kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną.

Przepisy ustawy Prawo Budowlane czy też inne akty normatywne odnoszące się do kwestii budowlanych nie wyjaśniają czym dokładnie jest samowola budowlana. Określenie to powszechnie występuje w doktrynie i orzecznictwie. Dzięki temu możliwe jest wyodrębnienie jego znaczenia.

Należy przez nią rozumieć budowę obiektu:

 • Bez pozwolenia na budowę
 • Bez zgłoszenia
 • W przypadku wydania sprzeciwu do zgłoszenia

Zaliczane są również do niej garaże, szopy, wiaty, a nawet wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. W lutym tego roku doszło do wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej. Silny podmuch wiatru zerwał dach wypożyczalni narciarskiej, w wyniku czego śmierć poniosły 3 osoby, a 4 została ranna. Właściciel nielegalnie postawionej wypożyczalni nart usłyszał zarzut popełnienia samowoli budowlanej. Więcej informacji o tym zdarzeniu przeczytają Państwo pod linkiem: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1453600,zakopane-wypadek-w-bukowinie-tatrzanskiej-zarzuty.html

Samowola często występuje w przypadku modyfikacji istniejącego już obiektu. Mamy tutaj na myśli bezprawne dobudowywanie części obiektów. Zjawisko jest bardzo powszechne z uwagi na to, że właściciel często przy rozbudowie obiektu zapomina o uzyskaniu pozwolenia albo zgłoszenia planowanej rozbudowy. W głównej mierze wiąże się to z dobudowywaniem tarasu, ganku, a nawet piętra.

PRZYKŁAD

W przypadku chęci wybudowania przydomowego tarasu naziemnego do 35 m² (zgodnie z nowymi przepisami) nie potrzebujemy pozwolenia, ani nawet zgłoszenia.  Natomiast w sytuacji kiedy, będziemy chcieli wybudować taras naziemny o większym metrażu, wymagane jest zgłoszenie. Jeżeli nie zostanie ta czynność przez nas wykonana to również mamy do czynienia z samowolą.

Co jeszcze się kwalifikuje ?

 • Rozpoczęcie robót budowlanych przed uzyskaniem ostatecznej decyzji,
 • Wznowienie robót budowlanych ( pomimo ich wcześniejszego wstrzymania),
 • Prowadzenie prac rozbiórkowych obiektów budowlanych bez ich wcześniejszego zgłoszenia bądź dokonywanie rozbiórki obiektu bez uzyskania pozwolenia,
 • Wykonywanie prac budowlanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami – wystarczy,że budowa realizowana jest w odmienny sposób od zatwierdzonego projektu budowlanego, nie jest prowadzony dziennik budowy, czy też nie został mianowany kierownik budowy

Dodatkowe postępowanie legalizacyjne

Nowe przepisy wprowadzają odrębne postępowanie legalizacyjne. Zgodnie z art. 49f Prawa budowlanego ma ono zastosowanie do samowoli budowlanych, których budowa zakończyła się minimum 20 lat temu, przed wszczęciem postępowania legalizacyjnego.

Art. 49f. 1. W przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części:

 • bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo
 • bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia

jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne.

Postępowanie wszczynane będzie z urzędu przez organ nadzoru budowlanego. Zarówno właściciel jak i zarządca obiektu budowlanego może żądać wszczęcia takiego postępowania.

Największa zaleta – brak opłaty legalizacyjnej

Poprzednio sporo właścicieli ponad 20 letnich samowoli budowlanych obawiało się zalegalizowania swoich obiektów z uwagi na ponoszenie ogromnych kosztów związanych z opłatą legalizacyjną. W trybie uproszczonym ustawodawca nie przewiduje żadnej opłaty legalizacyjnej.

Mniej wymaganych dokumentów – czego dokładnie potrzebujemy?

1) oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,

 2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą legalizowanego obiektu,

3) ekspertyzę techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane, która potwierdzi, że stan techniczny legalizowanego budynku:

a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi

b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Należy jeszcze wspomnieć o tym, że organ nadzoru budowlanego nakłada obowiązek dostarczenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia wydania postanowienia o przedłożeniu tych dokumentów.

Kolejna korzyść

W uproszczonej procedurze nie będzie badana zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja legalizacyjna

W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów organ nadzoru budowlanego wyda decyzję o legalizacji. Istotną kwestią jest tutaj fakt, iż będzie ona jednocześnie podstawą użytkowania obiektu (nie ma konieczności ubiegania się o osobne pozwolenie na użytkowanie).

W sytuacji kiedy nie istnieją podstawy do wydania decyzji legalizacyjnej, organ nakaże rozbiórkę samowoli budowlanej.

Ważne!

Nie będzie można zastosować uproszczonego postępowania legalizacyjnego, jeżeli:

 1. Przed dniem wejścia w życie nowelizacji ( przed 19.09.2020r.) została wydana decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego,
 2. Jeżeli 20 lat upłynęło po dniu wydania postanowienia nakazującego wstrzymanie budowy

Zachęcamy również do zapoznania się z poprzednim artykułem, który dotyczy wrześniowej nowelizacji prawa budowlanego https://prawomieszkaniowe.com/wrzesien-prawo-budowlane-zmiany/

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań zapraszamy do brania aktywnego udziału w dyskusji w komentarzach.

2 opinie na temat “Samowole budowlane – zalety uproszczonego postępowania legalizacyjnego

 1. Dzień dobry, mam pytanie. Rozumiem, że trybem uproszonym mozna legalizować tylko samowole bodowlane od których zakończenia budowy minelo 20 lat. Czy termin zakończenie budowy odnosi się tylko do budynków ktorych właściciel zgłosił zakończenie budowy do urzędu czy równiez tych których budowa zakończyła się 20 lat temu, ale zgłoszenia do urzędu nie dokonano?

Dodaj komentarz