Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

przekształcenie

przekształceniePrzekształcenie użytkowania wieczystego we własność – najważniejsze informacje, o których musisz wiedzieć.

Już od 1 stycznia 2019 roku praktycznie wszyscy właściciele mieszkań lub domów staną się ich pełnymi właścicielami. Przygotowałem skrót najważniejszych informacji o ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Kogo obejmie przekształcenie?

1) Właścicieli gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
2) Właścicieli gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Czyli w praktyce właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach mieszkaniowych, czy też same spółdzielnie mieszkaniowe.

Przekształcenie nie obejmie zatem:
1) gruntów niezabudowanych,
2) gruntów zabudowanych budynkami, w których lokali niemieszkalnych jest więcej niż mieszkalnych, przy czym nie liczymy budynków gospodarczych, garaży i innych obiektów budowlanych, umożliwiających prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych,
3) gruntów, zabudowanych budynkami, w których nie ma samodzielnych lokali, gdy co najmniej jeden z tych budynków nie jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym a jego funkcjonowanie nie jest związane z korzystaniem z budynków mieszkalnych.

Ponadto w drodze wyjątku:
1) ustawy nie stosuje się w portach i przystaniach morskich,
2) ustawy nie stosuje się do gruntów oddanych w użytkowanie na podstawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (program Mieszkanie Plus)
3) ustawa odnosi skutek wobec cudzoziemców, którzy muszą mieć zgodę na nabycie nieruchomości, dopiero po jej uzyskaniu.

Czy muszę składać jakieś wnioski, by dokonać zmian w księgach wieczystych?

Nie. Sądy będą z urzędu dokonywać zmian w oparciu o stosowne zaświadczenia z gmin, starostw lub innych organów.

Co się stanie z opłatami za użytkowanie wieczyste?

Te dalej będą obowiązywały przez 20 lat od przekształcenia. Będą to opłaty za przekształcenie. Będzie też możliwość wniesienia jednorazowej opłaty od przekształcenia za bonifikatą.

W jakiej wysokości będą obowiązywały? Czym mam wpływ na ich wysokość?

Opłaty przekształceniowe będą obowiązywały w dotychczasowej wysokości. Można będzie się nie zgodzić z ich wysokością, składając w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia o ich wysokości, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

Czy opłaty przekształceniowe mogą być w przyszłości zmieniane?

Opłaty nie będą już zmieniane w zależności od zamiany wartości gruntu. Mogą być natomiast waloryzowane wskaźnikami GUS zmiany cen nieruchomości dla danego województwa, a w braku ich ogłoszenia zwykłym wskaźnikiem inflacji.

Dodaj komentarz