Tytuł do lokalu a meldunek

meldunek

wzor-dowodu

Do zameldowania się na pobyt stały trzeba przedstawić (oprócz wypełnionego formularza, dowodu osobistego (do wglądu) i zaświadczenia o wymeldowaniu z poprzedniego adresu, jeśli nastąpiło to wcześniej, a nie jednocześnie z zameldowaniem):

– potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,

– oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu.

Ustawa wyjaśnia także, że dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

 

Czy brak zgody właściciela stanowi przeszkodę do dokonania zameldowania?

 

Nie. Jeśli osoba zgłaszająca pobyt stały (czyli mająca zamiar zamieszkać pod nowym adresem) dysponuje jakąkolwiek umową np. umową najmu, czy umową użyczenia, której sama jest stroną, sama może poświadczyć pobyt. Jeśli nie dysponujesz taką umową, na formularzu zgłaszającym meldunek powinno znaleźć się potwierdzenie tego pobytu przez osobę dysponującą tytułem prawnym np. właściciela lub najemcy, a do wglądu załączona umowa potwierdzająca jego tytuł.

 

Co w przypadku, gdy nie dysponuję żadną umowa, właściciel nie sprzeciwia się mojemu pobytowi, ale nie chce podpisać potwierdzenia pobytu?

 

W takim wypadku, po złożeniu wniosku niezawierającego takiego potwierdzenia, urząd nie dokona zameldowania na podstawie samego zgłoszenia, tylko przeprowadzi postępowanie dowodowe w celu ustalenia, czy zgłaszający faktycznie przebywa pod wskazanym adresem. Może m.in. przesłuchać właściciela, zgłaszającego lub inne osoby zamieszkałe pod tym adresem.

Jeśli okaże się, że pobyt jest legalny, urząd powinien zameldować zgłaszającego się. Pobyt legalny oznacza przebywanie w lokalu na zasadach zgodnych z prawem, za wiedzą i zgodą właściciela lokalu lub innej osoby uprawnionej do dysponowania lokalem. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalił się ponadto pogląd, iż instytucja zameldowania nie może sankcjonować samowoli, a więc sytuacji będącej następstwem naruszenia posiadania czy wręcz przestępstwa polegającego na naruszeniu miru domowego; nie można przecież czerpać uprawnień z zachowań sprzecznych z prawem (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 1997 r., sygn. akt V SA 1739/96, z dnia 15 mają 2007 r., sygn. akt II OSK 773/06, z dnia 25 września 2008 r., sygn. akt II OSK 1069/07 (orzeczenia.nsa.gov.pl))

Warto zaznaczyć, że zameldowania ma wyłącznie charakter ewidencyjny i nie odzwierciedla uprawnień do lokalu, a jedynie potwierdza pewien stan faktyczny – zamieszkiwania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego bądź czasowego pobytu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2013 r., sygn. akt II OSK 1800/11 (orzeczenia.nsa.gov.pl) ).

 

Co zrobić, jeśli w umowie najmu czy użyczenia, mam wpisane, że właściciel nie wyraża zgody na meldunek?

 

Takie zastrzeżenie jest nieważne. Właściciel nie może sprzeciwiać się meldunkowi, jeśli pobyt najemcy jest legalny.

 

Podstawa prawna:

– ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych: art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 47 ust. 1-2,

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, Dz. U. z 2012 r. poz. 1475.

 

Komentarze dotyczące wpisu “Tytuł do lokalu a meldunek

 1. Paweł

  Witam
  Chcemy zameldować moją żonę w moim domu (w którym mieszka także moja matka), co będzie do tego potrzebne w przypadku gdy ojciec będący jednym z właścicieli domu zmarł, a nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. adw. Jan Jakub Jańczak Autor wpisu

   To urząd zdecyduje, co będzie potrzebne. Może np. wziąć oświadczenia od domowników albo ich przesłuchać na okoliczność, czy dana osoba faktycznie tam mieszka. Proponuje jednak przeprowadzić postępowanie spadkowe w sądzie lub u notariusza (trochę drożej ale szybciej). Nie jest to trudne ani kosztowne, a wskutek tego zameldowanie stanie się formalnością.

   Odpowiedz
 2. M.B

  Witam
  Chcę przemeldować się do mieszkania, które należy do mojej mamy. Jaki potrzebuję dokument to przedstawienia w urzędzie ? Czy dokumenty z nazwiskiem mojej mamy( i tym moim) wystarczy ?

  Odpowiedz
 3. Samotna

  Pytanie. Właścicielem mieszkania jest moja córka. Ja mam zagwarantowane dożywotnie mieszkanie jako główny lokator . Chcąc wyjść za mąż, czy mogę zameldować na stałe męża bez zgody córki . Jeśli tak to jaki będzie mąż miał prawo do mieszkania w lokalu po mojej śmierci

  Odpowiedz
  1. adw. Jan Jakub Jańczak Autor wpisu

   Pytanie powinno brzmieć: czy małżonek dożywotnika ma prawo zamieszkać w tym lokalu? Trudno byłoby sobie wyobrazić sytuację, które miałyby uzasadnić odmowę takiego zamieszkania. Niestety bez analizy umowy i wiedzy, jak to zamieszkanie wpłynie na sytuację pozostałych domowników, nie można nic zdecydowanego powiedzieć. Zameldowanie jest obowiązkiem wynikającym z faktu zmiany zamieszkania a nie tylko jego zamiaru. Jeżeli zameldowanie, a w szczególności wykazanie tytułu prawnego umową dożywocia i aktem małżeństwa napotka na problemy, jedyną możliwością zameldowania będzie wszczęcie postępowania administracyjnego i potwierdzenie faktu zamieszkania np. zeznaniami świadków. W razie konfliktów z córką i prób wypraszania małżonka dożywotnika można alternatywnie rozważyć wystąpienie do Sądu o zmianę dożywocia na rentę celem wynajęcia innego mieszkania.

   Odpowiedz
 4. Annak

  Jeżeli rodzice mnie Z ameldowali Anie byli właścicielami tylko pradziadkowie czy dalej moge tam mieszkać zaznaczam że rodzice nie żyją

  Odpowiedz
 5. Alina Naglik

  Dzien dobry, mam trapiace mnie pytanie i dziekuje bardzo jesli Panstwo moga pomoc jakas sensowna krotka odpowiedzia. Jestem wspolwlascicielka domu razem z mezem gdzie jestesmy zameldowani na stale i gdzie zameldowana jest tez nasza 12 letnia corka, czy maz moze bez mojej wiedzy(jestem umieszczona na akcie wlasnosci/umowie cywilno-prawnej jako wspolwlasciciel) moze zameldowac tam kogos na stale? Z powazaniem

  Odpowiedz
 6. Mariola

  Dzień dobry,
  Mam pytanie odnośnie zameldowania tymczasowego. Otóż zameldowałam w swoim mieszkaniu tymczasowo osobę ktora bez mojej wiedzy założyła w moim mieszkaniu działalność gospodarczą. Czy taka osoba która jest zameldowana tymczasowo ma do tego prawo, czy bez mojej zgody moze to zrobić? Wspomne że jestem właścicielem mieszkania gdyż jest wykupione na własność i jestem w wspólnocie mieszkaniowej . Czy taka zameldowana tymczasowo posiada tytuł prawny do mieszkania ?
  Bardzo proszę o odpowiedz . Dziękuje i pozdrawiam
  Mariola

  Odpowiedz
  1. adw. Jan Jakub Jańczak Autor wpisu

   Nie ma to nic wspólnego z nabyciem tytułu do lokalu. Tytułem prawnym jest np. własność lokalu, a może być to także najem czy bezpłatne użyczenie. Ministerstwo nie sprawdza adtesów we wnioskach o wpis działalności gospodarczej (CEIDG). W razie gdyby taki wpis przeszkadzał, proszę się zgłosić, gdyż są możliwe kroki prawne, by go wykreślić.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz