Tytuł do lokalu a meldunek

meldunek

Do zameldowania się na pobyt stały trzeba przedstawić (oprócz wypełnionego formularza, dowodu osobistego (do wglądu) i zaświadczenia o wymeldowaniu z poprzedniego adresu, jeśli nastąpiło to wcześniej, a nie jednocześnie z zameldowaniem):

– potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,

– oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu.

Ustawa wyjaśnia także, że dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Czy brak zgody właściciela stanowi przeszkodę do dokonania zameldowania?

Nie. Jeśli osoba zgłaszająca pobyt stały (czyli mająca zamiar zamieszkać pod nowym adresem) dysponuje jakąkolwiek umową np. umową najmu, czy umową użyczenia, której sama jest stroną, sama może poświadczyć pobyt. Jeśli nie dysponujesz taką umową, na formularzu zgłaszającym meldunek powinno znaleźć się potwierdzenie tego pobytu przez osobę dysponującą tytułem prawnym np. właściciela lub najemcy, a do wglądu załączona umowa potwierdzająca jego tytuł.

Co w przypadku, gdy nie dysponuję żadną umowa, właściciel nie sprzeciwia się mojemu pobytowi, ale nie chce podpisać potwierdzenia pobytu?

W takim wypadku, po złożeniu wniosku niezawierającego takiego potwierdzenia, urząd nie dokona zameldowania na podstawie samego zgłoszenia, tylko przeprowadzi postępowanie dowodowe w celu ustalenia, czy zgłaszający faktycznie przebywa pod wskazanym adresem. Może m.in. przesłuchać właściciela, zgłaszającego lub inne osoby zamieszkałe pod tym adresem.

Jeśli okaże się, że pobyt jest legalny, urząd powinien zameldować zgłaszającego się. Pobyt legalny oznacza przebywanie w lokalu na zasadach zgodnych z prawem, za wiedzą i zgodą właściciela lokalu lub innej osoby uprawnionej do dysponowania lokalem. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalił się ponadto pogląd, iż instytucja zameldowania nie może sankcjonować samowoli, a więc sytuacji będącej następstwem naruszenia posiadania czy wręcz przestępstwa polegającego na naruszeniu miru domowego; nie można przecież czerpać uprawnień z zachowań sprzecznych z prawem (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 1997 r., sygn. akt V SA 1739/96, z dnia 15 mają 2007 r., sygn. akt II OSK 773/06, z dnia 25 września 2008 r., sygn. akt II OSK 1069/07 (orzeczenia.nsa.gov.pl))

Warto zaznaczyć, że zameldowania ma wyłącznie charakter ewidencyjny i nie odzwierciedla uprawnień do lokalu, a jedynie potwierdza pewien stan faktyczny – zamieszkiwania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego bądź czasowego pobytu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2013 r., sygn. akt II OSK 1800/11 (orzeczenia.nsa.gov.pl) ).

Co zrobić, jeśli w umowie najmu czy użyczenia, mam wpisane, że właściciel nie wyraża zgody na meldunek?

Takie zastrzeżenie jest nieważne. Właściciel nie może sprzeciwiać się meldunkowi, jeśli pobyt najemcy jest legalny.

Podstawa prawna:

– ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych: art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 47 ust. 1-2,

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, Dz. U. z 2012 r. poz. 1475.

18 opinii na temat “Tytuł do lokalu a meldunek

 1. Witam jestem zameldowana w mieszkaniu ale najemca glówny zmarł czy administracja moze mnie wyżucic na uluce

 2. Witam
  Chcemy zameldować moją żonę w moim domu (w którym mieszka także moja matka), co będzie do tego potrzebne w przypadku gdy ojciec będący jednym z właścicieli domu zmarł, a nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe?
  Pozdrawiam

  1. To urząd zdecyduje, co będzie potrzebne. Może np. wziąć oświadczenia od domowników albo ich przesłuchać na okoliczność, czy dana osoba faktycznie tam mieszka. Proponuje jednak przeprowadzić postępowanie spadkowe w sądzie lub u notariusza (trochę drożej ale szybciej). Nie jest to trudne ani kosztowne, a wskutek tego zameldowanie stanie się formalnością.

 3. Witam
  Chcę przemeldować się do mieszkania, które należy do mojej mamy. Jaki potrzebuję dokument to przedstawienia w urzędzie ? Czy dokumenty z nazwiskiem mojej mamy( i tym moim) wystarczy ?

 4. Pytanie. Właścicielem mieszkania jest moja córka. Ja mam zagwarantowane dożywotnie mieszkanie jako główny lokator . Chcąc wyjść za mąż, czy mogę zameldować na stałe męża bez zgody córki . Jeśli tak to jaki będzie mąż miał prawo do mieszkania w lokalu po mojej śmierci

  1. Pytanie powinno brzmieć: czy małżonek dożywotnika ma prawo zamieszkać w tym lokalu? Trudno byłoby sobie wyobrazić sytuację, które miałyby uzasadnić odmowę takiego zamieszkania. Niestety bez analizy umowy i wiedzy, jak to zamieszkanie wpłynie na sytuację pozostałych domowników, nie można nic zdecydowanego powiedzieć. Zameldowanie jest obowiązkiem wynikającym z faktu zmiany zamieszkania a nie tylko jego zamiaru. Jeżeli zameldowanie, a w szczególności wykazanie tytułu prawnego umową dożywocia i aktem małżeństwa napotka na problemy, jedyną możliwością zameldowania będzie wszczęcie postępowania administracyjnego i potwierdzenie faktu zamieszkania np. zeznaniami świadków. W razie konfliktów z córką i prób wypraszania małżonka dożywotnika można alternatywnie rozważyć wystąpienie do Sądu o zmianę dożywocia na rentę celem wynajęcia innego mieszkania.

 5. Jeżeli rodzice mnie Z ameldowali Anie byli właścicielami tylko pradziadkowie czy dalej moge tam mieszkać zaznaczam że rodzice nie żyją

 6. Dzien dobry, mam trapiace mnie pytanie i dziekuje bardzo jesli Panstwo moga pomoc jakas sensowna krotka odpowiedzia. Jestem wspolwlascicielka domu razem z mezem gdzie jestesmy zameldowani na stale i gdzie zameldowana jest tez nasza 12 letnia corka, czy maz moze bez mojej wiedzy(jestem umieszczona na akcie wlasnosci/umowie cywilno-prawnej jako wspolwlasciciel) moze zameldowac tam kogos na stale? Z powazaniem

 7. Dzień dobry,
  Mam pytanie odnośnie zameldowania tymczasowego. Otóż zameldowałam w swoim mieszkaniu tymczasowo osobę ktora bez mojej wiedzy założyła w moim mieszkaniu działalność gospodarczą. Czy taka osoba która jest zameldowana tymczasowo ma do tego prawo, czy bez mojej zgody moze to zrobić? Wspomne że jestem właścicielem mieszkania gdyż jest wykupione na własność i jestem w wspólnocie mieszkaniowej . Czy taka zameldowana tymczasowo posiada tytuł prawny do mieszkania ?
  Bardzo proszę o odpowiedz . Dziękuje i pozdrawiam
  Mariola

  1. Nie ma to nic wspólnego z nabyciem tytułu do lokalu. Tytułem prawnym jest np. własność lokalu, a może być to także najem czy bezpłatne użyczenie. Ministerstwo nie sprawdza adtesów we wnioskach o wpis działalności gospodarczej (CEIDG). W razie gdyby taki wpis przeszkadzał, proszę się zgłosić, gdyż są możliwe kroki prawne, by go wykreślić.

 8. Dzień dobry,

  Chciałam zameldować się tymczasowo u babci której często pomagam bo jest starsza i nieporadna. Byłam z odpowiednimi dokumentami w urzędzie oraz z pełnomocnictwem notarialnym, w którym jest nawet wyszczególnione, że mogę babcię reprezentować przed organami meldunkowym. Ogólnie pelnomocnictwo jest do szerko pojętego zarządania ruchomościami i nieruchomościami babci. Niestety w urzędzie usłyszłam, że babcia jako właściciel nie może ustanowic pełnomocnika do zameldowania i musi się zgłosić osobicie. Podpisać potwierdzenia na wniosku nie mogła bo już nie jest w stanie się podpisac a i wizyta w urzedzie będzie problemem. Czy rzeczywiście ustawa zabrania takiego zameldowania mimo udzielonego mi pełnomocnictwa?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

  Pozdrawiam
  AZ

 9. Dzień dobry , moje pytanie jest odnoście umowy dożywocia. Spisaliśmy takowa między nami(ja z mężem ) oraz ciotka, czy ciocia może bez naszej wiedzy zameldować kogoś u siebie ?

 10. Dzień dobry. Jestem zameldowana w mieszkaniu ponad 6 lat na stały pobyt. Właściciel mieszkania komunalnego chce przepisać mieszkanie na mnie czy mogę być głównym najemca tego mieszkania? Czy administracja może robić problemy?

 11. Witam, jestem zameldowana jako jedyna w mieszkaniu, które jest własnością moich rodziców. Jakie mam prawa do dostępu do nieruchomości? Nie zamieszkuje tam już kilka lat. Dziękuję za pomoc.

 12. Witam. Jestem głównym najemcą mieszkania. Wzięłam ślub i mąż chce tymczasowo zameldować u siebie czy nie stracę prawa do lokalu jako główny najemca?

Dodaj komentarz