Uchylenie uchwały małej wspólnoty

zaskarżenie uchwały

Nie ma możliwości wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały małej wspólnoty mieszkaniowej.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 października 2009 roku (sygn. III CZP 60/09 – www.sn.pl) artykuł 25 ustawy o własności lokali nie ma zastosowania, jeżeli właściciele lokali tworzący tzw. małą wspólnotę mieszkaniową (art. 19 ustawy) nie określili sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub umowie zawartej później w formie aktu notarialnego.

Jest możliwe zaskarżenie uchwały małej wspólnoty mieszkaniowej, ale należy to zrobić w inny sposób. Można bowiem wnieść o stwierdzenie nieważności tej uchwały na podstawie art. 58 Kodeksu cywilnego lub ustalenie jej nieistnienia na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego.

Nie należy natomiast wskazywać podstawy w art. 25. u.w.l., gdyż sąd będzie zmuszony oddalić powództwo, nie mogąc jednocześnie potraktować go jako dotyczącego żądania ustalenia nieistnienia czy nieważności czynności prawnych. (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 września 2014 r., sygn. I ACa 391/14 (orzeczenia.ms.gov.pl) .

Dodaj komentarz