Używane mieszkanie dla młodych

mieszkanie dla młodych

Dnia 1 września 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, zgodnie z którą z programu Mieszkanie Dla Młodych będzie można skorzystać także przy zakupie na kredyt mieszkań z rynku wtórnego.

Dotychczas dofinansowanie dotyczyło nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie dotyczy także zakupu na kredyt właności każdego mieszkania, w tym również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie.

Zmiany w ustawie obejmują także m.in.:

– wzmocnienie prorodzinnego oddziaływania programu MdM poprzez zwiększenie wysokości finansowego wsparcia dla gospodarstw domowych z większą liczbą dzieci, przykładowo mnożnik służący do wyliczenia dofinansowania zwiększył się z obecnych 15% do 20% w przypadku rodzin z dwójką dzieci i do 30% dla wychowujących troje lub więcej dzieci, w odniesieniu do małżeństw i osób samotnych, wychowujących minimum trójkę dzieci, spełniających wymienione w ustawie kryteria, zniesiony zostanie rygor zakupu pierwszego mieszkania i limit wieku,
– zwiększenie możliwości udziału w programie osób nieposiadających zdolności kredytowej poprzez likwidację warunku ograniczającego krąg osób, które mogą przystąpić do kredytu wraz z beneficjentem wsparcia w przypadku nieposiadania przez niego zdolności kredytowej, co oznacza, że możliwe będzie wspólne skorzystanie z kredytu przez osoby niespokrewnione i nie pozostające w związkach małżeńskim, a zatem obecnie zdolność kredytową beneficjenta może wspomóc dowolna osoba.
– wprowadzenie w ustawie zmiany jednoznacznie wskazującej, że dofinansowaniem wkładu własnego mogą być objęte również mieszkania nowo utworzone w wyniku przebudowy, a nie tylko w wyniku budowy obiektu budowlanego,
– wprowadzenie sankcji zwrot całości lub części dofinansowania za dokonanie w okresie 5 lat od dnia nabycia mieszkania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, doprecyzowano sankcje za zbycie, wynajęcie lub użyczenie nabytego mieszkania w ramach programu MdM, a sankcje za zmianę przeznaczenia takiego mieszkania lub uzyskania innego miekszkania pozostały bez zmian.

Jedna opinia na temat “Używane mieszkanie dla młodych

Dodaj komentarz